Dịch vụ hủy tài liệu bảo mật cho Ngân hàng, doanh nghiệp tài chính

Dịch vụ hủy tài liệu cho ngân hàng và công ty tài chính là gì? Tại sao có dịch vụ này? Việc hủy tài liệu hết giá trị cho ngân hàng và công ty tài chính cần đảm bảo những gì? Hãy cùng An Phát Shredding tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này thông qua bài viết dưới đây

Ngân hàng là gì? Ngân hàng được thực hiện những hoạt động nào?

Trụ sở ngân hàng Vietcombank

Theo giải thích tại Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi năm 2017. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này.

Tùy tính chất và mục tiêu hoạt động, ngân hàng bao gồm các loại hình:

Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã. Cụ thể:

– Ngân hàng thương mại là loại hình được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng này nhằm mục tiêu lợi nhuận. 

– Ngân hàng chính sách là ngân hàng do Chính phủ thành lập. Nhằm thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội của Nhà nước và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận (theo Điều 17 Luật Các tổ chức tín dụng).

– Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của các quỹ tín dụng nhân dân. Do các quỹ này cùng với một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của Luật này. Nhằm mục tiêu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân là chủ yếu.

Hiện nay, ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng phổ biến nhất tại Việt Nam.

Ngân hàng và công ty tài chính khác nhau như thế nào?

Dựa vào các quy định về hoạt động của ngân hàng và công ty tài chính. Có thể thấy cả hai đều có rất nhiều hoạt động tương đồng. Trong đó công ty tài chính cũng được thực hiện hầu hết các hoạt động ngân hàng phổ biến như cho vay, nhận tiền gửi, phát hành trái phiếu…Tuy nhiên, phạm vi hoạt động nghiệp vụ của công ty tài chính bị pháp luật giới hạn hơn so với ngân hàng. Đồng thời, công ty tài chính không được thực hiện các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Hiện nay, ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng phổ biến nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, khi so sánh về mức vốn pháp định thì vốn pháp định của ngân hàng cao hơn của Công ty tài chính rất nhiều. Cụ thể, Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định vốn pháp lệnh của các tổ chức tín dụng như sau:

  • Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng.
  • Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng.
  • Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng.
  • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ.
  • Công ty tài chính: 500 tỷ đồng.
  • Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng.
  • Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng.
  • Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã: 0,5 tỷ đồng.
  • Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường hoặc liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.

Quy chế tiêu hủy tài liệu hết giá trị trong hệ thống ngân hàng

Cụ thể, theo Quyết định số 606/QĐ-NHNN, ban hành ngày 25/3. Quy chế này quy định chi tiết về việc tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị (không bao gồm tài liệu điện tử) . Hiện được bảo quản tại các kho lưu trữ thuộc các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định số 606/QĐ-NHNN về Quy chế tiêu hủy tài liệu hết giá trị trong hệ thống ngân hàng

Theo đó, việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị phải đảm bảo đúng thủ tục. Được thẩm định bởi hội đồng xác định giá trị tài liệu và thực hiện sau khi có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền.

Căn cứ vào tình hình thực tế, tài liệu hết giá trị của đơn vị được tổ chức tiêu hủy hàng năm hoặc 2-3 năm/lần.

Quy chế cũng quy định nhiệm vụ của hội đồng xác định giá trị tài liệu. Bao gồm kiểm tra, xem xét và tư vấn cho thủ trưởng đơn vị quyết định danh mục hồ sơ, tài liệu hết giá trị để tiêu hủy. Đồng thời giám sát và tổ chức thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị.

Hồ sơ về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị phải được bảo quản tại đơn vị có tài liệu tiêu hủy trong thời hạn ít nhất là 20 năm, kể từ ngày tài liệu được tiêu hủy.

Dịch vụ hủy tài liệu cho ngân hàng và công ty tài chính đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.

Mỗi năm, lượng hồ sơ tài liệu tại các ngân hàng phát sinh rất nhiều. Và do đặc thù ngành nghề, yêu cầu về tính bảo mật thông tin là vô cùng khắt khe. Do đó, dịch vụ hủy tài liệu cho ngân hàng và công ty tài chính phải đảm bảo tính bảo mật một cách cao nhất.

Là đơn vị cung cấp dịch vụ hủy tài liệu chuyên nghiệp. An Phát Shredding là nhà cung cấp dịch vụ được nhiều doanh nghiệp tin tưởng sử dụng. Dịch vụ hủy tài liệu cho ngân hàng và công ty tài chính của chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu. Liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu hủy tài liệu hết giá trị lưu trữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *