Xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Người đăng ký” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Khách hàng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản thỏa thuận rõ ràng trong văn bản này (Điều khoản sử dụng dịch vụ) và những điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ.

 1. Quy định từ chối phục vụ
  Chúng tôi có quyền khóa dịch vụ không hoàn tiền hoặc từ chối phục vụ trong tương lai nếu vi phạm các quy định sử dụng sau đây:
  1. Sử dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và các quy định quốc tế đang được áp dụng tại Việt Nam.
  2. Sử dụng dịch vụ để truyền bá các nội dung chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây xung đột tôn giáo/chính trị, văn hóa phẩm đồi trụy, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.
  3. Sử dụng dịch vụ để lưu trữ nội dung số vi phạm bản quyền, tác quyền, nội dung giả mạo tổ chức/cá nhân khác.
 2. Trách nhiệm của khách hàng.
  Khách hàng tại An Phát Shredding luôn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất, khách hàng cũng cần tuân thủ một số quy định sau đây:
  1. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin
  2. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác của người hoặc tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ, và phải đảm bảo các giấy tờ có liên quan được gửi cho chúng tôi là chính xác như CMND, Hộ chiếu,…khi có yêu cầu.
 3. Trách nhiệm của An Phát Shredding
  Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại. Chúng tôi có trách nhiệm dưới đây:
  1. Cung cấp dịch vụ hủy tài liệu đúng như cam kết trong hợp đồng được ký kết.
  2. Có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng xuyên suốt trong thời gian sử dụng dịch vụ tùy theo chính sách hỗ trợ theo điều khoản sử dụng của từng dịch vụ.
  3. Thông báo đầy đủ cho khách hàng khi có thay đổi trong dịch vụ.
  4. Thực hiện đúng với các cam kết khác trong văn bản này và những văn bản pháp lý liên quan.
 4. Thông tin hóa đơn và thanh toán.
  1. Hình thức thanh toán
   An Phát Shredding hỗ trợ qua 2 hình thức thanh toán dịch vụ là Chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt. Quý khách có quyền lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp.
  2. Thuế
   Khách hàng có nghĩa vụ chi trả các khoản thuế của từng dịch vụ.
  3. Từ chối thanh toán
   Chúng tôi có quyền từ chối nhận thanh toán nếu phát hiện thanh toán không minh bạch hoặc có dấu hiệu vi phạm hình sự.
 5. Thay đổi các điều khoản.
  Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản sử dụng dịch vụ, mọi chính sách hoặc các văn bản pháp lý liên quan khi cần thiết. Các thay đổi sẽ được thông báo cho khách hàng qua email khi cần thiết nhưng khách hàng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các văn bản này để đảm bảo luôn thực hiện đúng theo các điều khoản.