Đó là cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp tuyệt vời cho khách hàng, tăng giá trị cổ đông, xây dựng một môi trường làm việc hấp dẫn, tối ưu hóa các nguồn lực hiện có, giảm chi phí hoạt động và hạn chế các tác động ảnh hưởng đến môi trường thông qua các hoạt động Xanh. Bởi vì nhân viên chính là hình ảnh của An Phát Shredding, do đó chúng tôi luôn hỗ trợ mạnh mẽ đội ngũ nhân viên phát triển bản thân qua các chương trình đào tạo chuyên sâu được tổ chức thường xuyên tại công ty.

Trong những năm qua, An Phát Shredding đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng như các chương trình: Hiến máu nhân đạo, ủng hộ các quỹ từ thiện, các học bổng tài trợ sinh viên,… Chúng tôi tự hào về những nỗ lực không mệt mỏi nhằm bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, đầy nhiệt huyết và cam kết thực hiện những trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Đội ngũ nhân viên  luôn đem đến sự khác biệt cho khách hàng. Năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và tinh thần hợp tác là nền tảng cho những thành tựu và trong mỗi kết quả chúng tôi đem lại cho khách hàng. Bằng cách nắm bắt các cơ hội xây dựng mạng lưới kinh doanh, học hỏi và phát triển; bồi dưỡng tính đa dạng và những điều tốt đẹp; tuyển dụng các nhân viên kỳ cựu, chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ nhân viên toàn quốc thực hiện công việc một cách tốt nhất.

Trách nhiệm xã hội An Phát Shredding