Văn hóa doanh nghiệp

Chúng tôi hướng đến xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết và cởi mở, tạo cơ hội cho tất cả thành viên được phát triển kỹ năng chuyên môn cũng như hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng đến các hoạt động đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài và xây dựng đời sống vật chất tinh thần phong phú, lành mạnh cho tất cả thành viên.

Toàn thể cán bộ, công nhân viên của An Phát Shredding luôn đoàn kết xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng. Mỗi nhân viên là một thành viên trong ngôi nhà chung An Phát Shredding cùng nhau xây dựng một An Phát Shredding phát triển bền vững với tinh thần chung

TIÊU CHUẨN VĂN HÓA

  • Với khách hàng: Tận tâm, cam kết và linh hoạt
  • Với đồng nghiệp: Đoàn kết, hợp tác
  • Trong công việc: Năng động, sáng tạo, trách nhiệm
  • Với nhà cung cấp, đối tác: Uy tín, chuyên nghiệp
  • Với cộng đồng: Thấu hiểu, sẻ chia