Với mục đích làm rõ ràng các chính sách và thủ tục trong việc hỗ trợ khách hàng tại An Phát SHREDDING (sau đây xin được gọi là “AN PHÁT SHREDDING”, “chúng tôi” tùy trường hợp) nhằm cho khách hàng hiểu rõ có thể mong đợi gì từ phòng hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, và hiểu rõ cách chúng tôi sẽ phục vụ quý khách hàng. Do đó, chúng tôi mong muốn các khách hàng xem rõ qua những chính sách và quy định khi hỗ trợ dịch vụ tại An Phát SHREDDING.

1) Phương thức hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi có 3 phương thức hỗ trợ khách hàng tại là:

  • Email: (Yêu cầu hỗ trợ): Tại đây khách hàng sẽ gửi Email hỗ trợ và gửi đến phòng/ban phù hợp, sau đó bộ phận tiếp nhận hỗ trợ sẽ phân tích vấn đề của khách hàng và chỉ định nhân sự vào hỗ trợ. Hình thức hỗ trợ này cần khách hàng cung cấp email và những cập nhật tại đây sẽ được thông báo cho khách hàng qua email để khách hàng tiện theo dõi. Chúng tôi khuyến khích khách hàng nên sử dụng hình thức hỗ trợ này bởi vì tại đây chúng tôi có thể theo dõi vấn đề sát sao hơn và tập trung xử lý công việc nhanh chóng hơn.
  • Chat trực tuyến: Đây là hình thức mà khách hàng sẽ giao tiếp với nhân viên hỗ trợ khách hàng trực tiếp qua phương tiện live chat ở góc phải bên dưới website https://anphatshredding.com/. Hình thức này nên sử dụng khi bạn cần hỏi nhanh một vấn đề nào đó. Chúng tôi không khuyến khích hỗ trợ kỹ thuật thông qua phương thức này nhằm bảo mật thông tin dịch vụ.
  • Điện thoại: Chúng tôi cũng nhận hỗ trợ giải quyết các vấn đề của khách hàng qua điện thoại. Hình thức này chúng tôi cần thời gian để nghiên cứu và phân tích vấn đề của khách hàng trước khi có những câu trả lời chính xác.

2) Thời gian hỗ trợ

Thời gian phản hồi các yêu cầu hỗ trợ các vấn đề về thanh toán và kinh doanh có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn do chúng tôi luôn ưu tiên các yêu cầu tư vấn dịch vụ. Và chúng tôi không thể phản hồi ngoài giờ làm việc, tuy nhiên bạn có thể gửi Email ngoài giờ làm việc và chúng tôi sẽ xử lý nó vào giờ làm việc kế tiếp.

3) Giới hạn hỗ trợ

Khách hàng đồng ý và hiểu rằng chúng tôi chỉ hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến phạm vi dịch vụ và trong khả năng hỗ trợ của chúng tôi.

Giới hạn hỗ trợ bao gồm các cam kết hỗ trợ có trong chính sách sử dụng của từng dịch vụ.